Opleiding bewust leven

De basis van een diepgaande innerlijke transformatie


Spanningen thuis, binnen de familiesfeer, op het werk, of in de maatschappij hebben vaak de neiging ons uit balans te brengen. We verliezen onze energie en ons geluksgevoel. Door bij onszelf te blijven en niet samen te vallen met deze situaties kunnen we toch GELUK creëren. Dit doen we door de kwaliteiten 'naar binnen kijken', 'voelen' en 'luisteren naar je innerlijke stem' verder te ontwikkelen. lees meer...


Cursus intuïtieve ontwikkeling


Voor wie de drempel nog té groot is om zich meteen in te schrijven voor de opleiding Bewust Leven, kan de cursus Intuïtieve Ontwikkeling een mooie kennismaking zijn. We experimenteren met een aantal technieken die je kunnen helpen om je eigen energie te leren kennen. Je ontdekt hoe jij grenzen aangeeft. Je maakt een begin met het blootleggen van je eigen overtuigingen en projecties en met het herkennen van patronen die je overnam van je ouders, zodat je constructief met je verleden kan omgaan. lees meer...


Workshop innerlijk kind


In essentie is een kind puur, vrij, speels, en impulsief. Het heeft er ook alle recht toe om zo te kunnen zijn. Het is ontzettend belangrijk om de kwaliteiten van het kind naar waarde te schatten. Dan hebben we het niet alleen over 'onze' kinderen of kinderen in onze omgeving, maar zeker ook over het kind in onszelf met wie heel wat volwassenen in de loop der tijd het contact verloren. Als je weer contact kan maken met de kwaliteiten van jouw innerlijk kind schep je ruimte om bijvoorbeeld geluk, blijheid, vervulling en overvloed voor jezelf te creëren. lees meer...

© webwerk jocelis.be