2012, science fiction of niet?


“Jullie leven lijkt soms op een sciencefiction-reeks”, zei onlangs één van onze lieve cliënten. Zo is het voor ons een evidentie om te praten met de zielen van individuen. Dat is een vaardigheid die iedereen onder de knie kan krijgen en die volgens mij in de toekomst erg belangrijk zal worden. Steeds meer kinderen bijvoorbeeld krijgen te kampen met allerhande problemen, omdat hun ouders hen vaak wel willen maar niet kunnen verstaan op een dieper level. Mochten ze die vaardigheid ‘nog’ bezitten, want dat is bij je geboorte het geval, dan zouden kinderen én ouders hun gedrag sneller corrigeren en kan het geluksgevoel binnen het gezin zegevieren.

Toen onze dochter Tjaré geboren werd, had ze een cyste naast haar oogje. Het zorgde aanvankelijk voor heel wat onrust bij ons als ouders, aangezien we niet zeker wisten of er embryonaal weefsel onder de cyste zat, wat tot een tumor kan leiden. Dat bleek gelukkig niet het geval, maar ons enkele weken oude baby’tje moest wel een aantal minder prettige onderzoeken ondergaan en uiteindelijk geopereerd worden.
Mijn man en ik gingen echter praten met de ziel van Tjaré en ze vertelde dat het haar keuze was om zich in het ziekenhuis te laten opnemen. Ze had in vorige levens heel wat geboortetrauma’s opgelopen. Die wilde ze in dit leven ombuigen. Dat deed ze ten dele door samen met ons een luxebevalling thuis te beleven, met enkel papa erbij en grote broer slapend in zijn bed. Op amper een uurtje tijd was ze er! Als mama heb ik amper pijn geleden. Alleen vertelde Tjaré ons ook dat ze die trauma’s van vroeger wel voor zich bleef ‘zien’ en ook dat stuk wilde ze fysiek loslaten. Vandaar dat ze die cyste ontwikkeld had. Haar voor ons duidelijke uitleg maakte dat we ons geruster voelden toen eenmaal de operatie plaatsvond. We konden het op één of andere manier beter plaatsen.

Die manier van omgaan met onze kinderen en met individuen in het algemeen is voor ons intussen heel vertrouwd. Door te praten met iemands ziel ga je immers meteen de diepte in. Je krijgt inzichten die maken dat je relatief snel de harmonie kunt herstellen. Ik wil ouders, omdat mijn hart zo ontzettend ligt bij nieuwetijdskinderen en hun gezinnen, dan ook oproepen om echt naar binnen te gaan en aan zichzelf te werken. Durf alsjeblieft open te gaan. Al weet je niet hoe, de bereidheid alleen is vaak al voldoende. 2012 staat voor mij voor deze nieuwe manier van kiezen voor geluk.

Waar 2012 voor mij persoonlijk nog meer voor staat? Ik geloof dat de wet van oorzaak en gevolg in een versneld tempo werken zal. Spirituele en andere vormen van arrogantie zullen bijvoorbeeld steeds meer ‘afgestraft’ worden en wat waar en echt is, zal eindelijk aan het licht komen. Zeg maar, de waarheid op micro- en macro-niveau komt bovendrijven. Het valt al op als je de nieuwsuitzendingen bekijkt. Vaarwel illusies, welkom authenticiteit én onvoorwaardelijk vertrouwen. Heel eerlijk, ik juich dit alles toe én ik voel me dankbaar. 2012 is niet morgen, het is nu!"

© webwerk jocelis.be